ประวัติครูสอน

ประวัติครูสอน

• หลักสูตรการสอนโดย ธามไท แพลงศิลป์ (ศิลปิน นักร้อง)
• ร้องเพลงยังไงให้เป็นมืออาชีพ
• หาเอกลักษณ์การร้องของตัวเอง
• หลักสูตรเทคนิคการใช้เสียง
• ปูพื้นฐานด้านดนตรีสำหรับเด็ก
• เรียนรู้ทักษะการฟัง จังหวะ ทำนอง เสียงร้อง การเปล่งเสียง รูปปาก
• โดยคุณครูผู้มีประสบการณ์การสอนศิลปินมืออาชีพ สอนแบบเจาะจง ตามที่นักเรียนต้องการได้
• เรียนร้องเพลงเพื่อไป Audition
• เรียนร้องเพลงเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
• College of Music, Mahidol University
• Backing Vocal / Chorus Artist
• Contest Stage WCOPA/Thailand got Talent
• ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
• เบื้องหลังเสียงร้อง ศิลปิน คอรัส
• Pop and musical Singing
• Stage Acting
• Negotiation
• Communication Skills
• Project and Stage Management Skills

ติดต่อสมัครจองรอบเรียน Line : @vocallab

Add Friend